Benjamin Black
aukt. Feldenkraispedagog
cert. yoga- & meditationslärare
vice ordförande Svenska Feldenkraisförbundet
director & co-founder Studio Soma

Allt för ofta tycks vi människor hamna i utdragna tillstånd av smärta, stress och ångest - tillstånd som hindrar oss från att njuta av vår tillvaro och leva våra liv fullt ut...

Jag har själv varit där, och efter mer än ett decennium av sökande och lärande började jag tillämpa det jag lärt mig och hjälpa andra som fastnat i liknande processer.

Jag kom först i kontakt med både Feldenkraismetoden® och yoga som tonåring med enormt mycket smärta och stress i kroppen. Det var först många år senare, efter både studier och jobb inom musik och interdisciplinär scenkonst som jag bestämde mig för att vidareutbilda mig. Efter fyra års utbildning i London med Elizabeth Beringer och Scott Clark blev jag auktoriserad Feldenkraispedagog. Min yogalärarutbildning gjorde jag hos Noah McKenna i Mysore, Indien.

Idag är jag vice ordförande för Svenska Feldenkraisförbundet (SFAF) och driver Stockholm Feldenkrais Center med bas i Telefonplan och vid Hötorget. Jag erbjuder individuella sessioner både på plats och online. Utöver det driver jag och är co-founder till STUDIO SOMA; ett online community med klasser, workshops & utbildningar i olika rörelse- & meditationspraktiker så som Feldenkrais®, yoga och Body-Mind Centering. Jag ger även fysiska klasser & workshops i både Sverige och Storbritanien.

De jag möter i mitt arbete är allt ifrån idrottare, dansare och musiker som behöver lära sig mer om sina kroppar, till stressade människor med statiska kontorsjobb och individer som lever med kronisk smärta. Vissa vill förbättra sin löpteknik eller hitta mentalt fokus medan andra har svårt med de allra mest grundläggande aktiviteterna - så som att böja sig ner för att knyta skorna eller att "bara vara" utan smärta i sin vardag.

Många har utan framgång besökt fysioterapeuter och alternativa hälsospecialister, vissa har fått höra av läkare att chanserna till återhämtning är små.

Oavsett vem du är och vad du söker för är en sak säker; alla tillstånd går att förbättra, och möjlighet till meningsfull förändring finns alltid.

Förutom att jobba med smärta och stress har jag ett stort intresse för integreringen av Feldenkraismetoden® i scenkonstnärligt arbete. Jag har själv en bakgrund inom dans, teater och musik, har utbildat mig på både Musikhögskolan i Havanna (el ISA) och Musikhögskolan i Malmö och varit konstnärlig ledare för ett antal tvärkonstnärliga projekt i bl a Turkiet, Frankrike, Sverige och Indien.

Kontakt