Individuell coaching

Individuell coaching

Tillsammans bygger vi ett personligt anpassat program där vi behandlar dig som helhet. Med hänsyn till din kropp och dina behov - vi börjar där du är.

Vi utgår ifrån hur andning, fokus & rörelse interagerar med nervsystemet & hur detta påverkar din fysiska & psykiska hälsa samt din förmåga att hitta en balans mellan återhämtning och prestation. Vi hämtar verktyg från bl. a. yoga, mindfulness, Feldenkrais®, Sounder Sleep System® & Somatic Experiencing®.

Coachingen grundar sig i självreglering genom sensomotorisk optimering och kan med fördel kombineras med manuella behandlingar - helt skräddarsytt utefter dina behov.

Boka tid!