Klasser Feldenkrais 2023

Tisdagar 18:00 på AYÄM studio, Regeringsgatan 83

För närvarande hålls alla klasser på engelska.

Try out this free 6 minute Feldenkrais exploration in the player below!

Om Feldenkraismetodens Awareness Through Movement -

För dig som är ny kan en klass liknas vid en rörelsemeditation. Du guidas verbalt genom rörelser som uppmuntrar ett djupt parasympatiskt påslag, låter kroppen återhämta och läka och förbättrar din sensomotoriska kännedom. Som helhet stimulerar klasserna en känsla av balans och förhöjd, kroppslig närvaro.

En ökad sensorisk medvetenhet hjälper oss lyssna till våra egna behov och interna processer och lär oss agera utifrån dessa snarare än de förväntningar vår omgivning projicerar på oss.

Feldenkraismetoden är av intresse för alla som vill förbättra sin självkännedom och optimera det de gör i sin vardag, oavsett vad det är. Metoden utövas över hela världen av skådespelare, dansare, musiker, fysioterapeuter, läkare, rörmokare… you name it.

Det är på många sätt en antites till vårt process-reducerande, hyper-externaliserade samhälle.