Klasser & Workshops


STUDIO SOMA


STUDIO SOMA är en onlinestudio för rörelse & meditation. Vi har regelbunda klasser i Feldenkrais, Body-Mind Centering (BMC), Somatic Yoga & Sounder Sleep - en Feldenkraisbaserad klass där du lär dig komma ner i varv och sova gott.

Studion föddes ur en önskan att göra den ovärderliga kunskap som finns runt om i världen åtkomlig för alla, oavsett inkomst och förmåga att ta sig till en klass. Vi har inkomstbaserade priser och möjlighet att bevilja ett antal stipendier till de som inte kan betala ens det lägsta priset. För tillfället går alla inkomster oavkortat till våra fantastiska lärare - vi drivet detta med hjärta <3

Se vårt nuvarande schema på   >>  www.studiosoma.space      >>  boka din klass, eller ladda ner en som du missat!

Om Feldenkraismetodens Awareness Through Movement -

För dig som är ny kan en klass liknas vid en rörelsemeditation. Du guidas verbalt genom rörelser som uppmuntrar ett djupt parasympatiskt påslag, låter kroppen återhämta och läka och förbättrar din sensomotoriska kännedom. Som helhet stimulerar klasserna en känsla av balans och förhöjd, kroppslig närvaro.

En ökad sensorisk medvetenhet hjälper oss lyssna till våra egna behov och interna processer och lär oss agera utifrån dessa snarare än de förväntningar vår omgivning projicerar på oss.

Feldenkraismetoden är av intresse för alla som vill förbättra sin självkännedom och optimera det de gör i sin vardag, oavsett vad det är. Metoden utövas över hela världen av skådespelare, dansare, musiker, fysioterapeuter, läkare, rörmokare… you name it.

Det är på många sätt en antites till vårt process-reducerande, hyper-externaliserade samhälle.


Exempel på workshops

att andas -

bekanta dig med din andning, känn hur den interagerar med ditt nervsystem och din muskeltonus och undersök hur dina vanemässiga andningsmönster påverkar dig i ditt liv

riktning . rotation . rörelse

vi utforskar ryggradens rotation och integrerar skulderblad och bäcken för att fördela rörelse igenom hela kotpelaren - vi jobbar med expansion och avspänning, känner hur andningen kan förankras djupt i oss och vidgar vår självkännedom och möjlighet till rörelsefrihet

Kontakt

Stay in Touch