Individuella behandlingar

Feldenkrais®

En individuell behandling utgår ifrån en noggrann rörelseanalys och bedömning av dina vanor och biomekaniska svagheter. Vi tittar på vad det är som skapar svaga länkar i din rörelsekedja, ser hur dessa
påverkar din hälsa och hur de kan förändras.

Låsningar och ojämn belastning skapar irritation och skada i muskler, senor, bindväv och nerver. Ofta påverkas även andningen, rösten och kroppens förmåga att återhämta sig till fullo.

Låsningar i kroppens rörelseorgan och obalans i nervsystemet interagerar förstås även med det emotionella och vår förmåga att hantera stress och trauman.


Jag jobbar med händerna, löser upp spänningar och gör ditt nervsystem mottagligt för impulser och information som hjärnan sedan omsätter i nya neurologiska mönster.

I Feldenkraismetoden® nöjer vi oss alltså inte med att lösa upp dina muskelknutar utan frågar oss varför det uppkommit spänning och dysfunktion just där, samt vilka större mönster de ingår i.

På kort tid får du en ny upplevelse av dig själv och din kropp och lär dig känna igen och hantera vanemässiga spänningstillstånd som håller dig låst i exempelvis smärta och stress eller hindrar dig från att nå din fulla potential i det du gör.

Vi behandlar dig som helhet, och menar att hälsa inte handlar om tillfälliga lösningar utan långsiktig och djupgående förändring.

Feldenkrais® används av människor i hela världen inom rehabilitering, motions- och idrottsverksamhet samt av artister och scenkonstnärer inom dans, musik och teater. Metoden räknas i Sverige som friskvård.


Boka tid!

Stay in Touch